This Website is under Maintenance

यस पुर्वाञ्चल ल्युब आयल प्रा.लि द्धरा मिती २०७३–०७–१७ गते कान्तीपुर दैनीक र नागरीक दैनीकमा प्रकाशित कर्मचारी अवश्यक्ता सम्बन्धीको अन्र्तवार्ता यही पौषको पहीलो हप्ता गर्ने भन्ने सुचना प्रवाह गरीएको भएतापनी कम्पनीको आन्तरीक कारणले गर्दा अर्को सुचना प्रकाशित नहुनजेल सम्मको लागी स्थकीत गरीएको जानकारी गराईन्छ ।